Live Trading

Live Trading
Termin: 3 października , wtorek, godzina 18:00

Internetowy podcast o inwestowaniu

Na realnym rachunku maklerskim pokazujemy nasze pomysły inwestycyjne. Omawiamy bieżącą sytuację rynkową od strony technicznej oraz fundamentalnej. Uczymy w jaki sposób odpowiedzialnie zarządzać kapitałem. Jeśli masz problemy z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych, chcesz zastosować wiedzę w praktyce, brak Ci pewności siebie, ten webinar jest dla Ciebie.  Przestań tracić swoje pieniądze. Ułóż plan i inwestuj według niego. 

Inwestuj razem z nami. Obserwuj jak otwieramy nowe transakcje i śledź nasze poczynania inwestycyjne.
Live Trading to cykliczne spotkania z inwestorami. Omawimy dla Ciebie rynek walutowy, indeksy giełdowe, surowce oraz akcje. 

Czego się dowiesz podczas webinaru?

 • Poznasz zyskowną strategię naszych ekspertów
 • Nasz specjalista omówi kompleksowo rynek od strony fundamentalnej i technicznej
 • Będziesz świadkiem zawierania transakcji i zarządzaniem już otwartymi pozycjami
 • Otrzymasz wiele cennych i praktycznych rad inwestycyjnych
 • Dowiesz się jak radzić sobie ze stresem i presją podczas inwestowania
 • Nauczysz się, jak stworzyć swój własny plan inwestycyjny
 • Dowiesz się, gdzie popełniasz błędy i otrzymasz rady jak naprawić ten problem!
 • Nie masz czasu na analizę? Zaufaj naszym prognozom i doświadczeniu

 

Podaj prawidłowe dane

Mam konto w TMS Non Stop

Spotkanie poprowadzi:

 • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Leeds University
 • reprezentuje firmę w mediach (m.in. Bankier.tv, Polsat News2, GPW Media, Parkiet, Investing.com)
 • prelegent na branżowych konferencjach m.in. Wall Street, Focus on Forex
 • Przez ponad rok prowadził szkolenia Live z inwestowania na rachunku rzeczywistym, gdzie uczył przede wszystkim jak podchodzić do tradingu od strony psychiki i odpowiedniego zarządzania kapitałem i ryzykiem
 • zwolennik Price Action i technicznego podejścia do rynku
 • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - specjalizacja Finanse i Rachunkowość, ukończone Studium Dealerów Rynków Finansowych
 • ekspert rynku metali szlachetnych - publikacje w prasie branżowej ( m. in. Parkiet, StockWatch)
 • ekspert telewizji internetowej GPW Media
 • trader z wieloletnim doświadczeniem z fundamentalnym podejściem do rynku
 • specjalista w zakresie analizy międzyrynkowej - wpływ carry tradingu na długoterminowe cykle na rynku walutowym

Chcesz dołączyć do pełnego cyklu Live Trading i otrzymywać sygnały transakcyjne tuż po otwarciu pozycji przez Investment Univeristy?

Uzyskaj dostęp

Niniejszy materiał ma na celu promocję usług świadczonych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526-27-59-131, kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej. Inwestowanie na rynku instrumentów pochodnych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału, a straty mogą przewyższyć wpłacone środki pieniężne. Przed zawarciem transakcji upewnij się, że znasz zasady działania usługi oraz poziom ryzyka inwestycyjnego, jaki wiąże się z daną inwestycją.