Live Trading

Live Trading
Termin: 23 marca , czwartek, godzina 18:00

 

Live Trading to wyjątkowy projekt realizowany przez naszego eksperta. Są to godzinne szkolenia specjalne odbywające się  raz w tygodniu, na których  Łukasz Zembik prezentuje swoją strategię handlu na koncie rzeczywistym. Składa zlecenia live i na bieżąco analizuje rynek walutowy, akcyjny, surowcowy i indeksów giełdowych.

Nasz ekspert pokazuje jak zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Dzięki Live Trading jesteś w stanie zweryfikować umiejętności inwestycyjne naszego specjalisty. Oglądając jego handel na żywo jesteś pewien, że znajdujesz się w dobrych rękach. Konto rzeczywiste prowadzone przez Łukasza Zembika jest umieszczone na myfxbook.com, przez co możesz śledzić efekty ich pracy na bieżąco. 

Oprócz tradycyjnych spotkań, Live Trading to także okazyjne szkolenia podczas ważnych wydarzeń makro, czy też nocny trading podczas sesji azjatyckiej! Do udziału będą zapraszani także goście specjalni, wybitni traderzy i specjaliści znani z mediów.

Na spotkaniach Live Trading:

Poznasz zyskowną strategię naszych ekspertów
Nasz specjalista omówi kompleksowo rynek od strony fundamentalnej i technicznej
Będziesz świadkiem zawierania transakcji i zarządzaniem już otwartymi pozycjami
Otrzymasz wiele cennych i praktycznych rad inwestycyjnych
Dowiesz się jak radzić sobie ze stresem i presją podczas inwestowania
Nauczysz się, jak stworzyć swój własny plan inwestycyjny
Dowiesz się, gdzie popełniasz błędy i otrzymasz rady jak naprawić ten problem!

 

Łukasz Zembik

Ekspert Investment University

 

Podaj prawidłowe dane

Mam konto w TMS Non Stop

Spotkanie poprowadzi:

  • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Leeds University
  • reprezentuje firmę w mediach (m.in. Bankier.tv, Polsat News2, GPW Media, Parkiet, Investing.com)
  • prelegent na branżowych konferencjach m.in. Wall Street, Focus on Forex
  • Przez ponad rok prowadził szkolenia Live z inwestowania na rachunku rzeczywistym, gdzie uczył przede wszystkim jak podchodzić do tradingu od strony psychiki i odpowiedniego zarządzania kapitałem i ryzykiem
  • zwolennik Price Action i technicznego podejścia do rynku
  • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - specjalizacja Finanse i Rachunkowość, ukończone Studium Dealerów Rynków Finansowych
  • ekspert rynku metali szlachetnych - publikacje w prasie branżowej ( m. in. Parkiet, StockWatch)
  • ekspert telewizji internetowej GPW Media
  • trader z wieloletnim doświadczeniem z fundamentalnym podejściem do rynku
  • specjalista w zakresie analizy międzyrynkowej - wpływ carry tradingu na długoterminowe cykle na rynku walutowym

Chcesz dołączyć do pełnego cyklu Live Trading i otrzymywać sygnały transakcyjne tuż po otwarciu pozycji przez Investment Univeristy?

Uzyskaj dostęp

Niniejszy materiał ma na celu promocję usług świadczonych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526-27-59-131, kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej. Inwestowanie na rynku instrumentów pochodnych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału, a straty mogą przewyższyć wpłacone środki pieniężne. Przed zawarciem transakcji upewnij się, że znasz zasady działania usługi oraz poziom ryzyka inwestycyjnego, jaki wiąże się z daną inwestycją.