Strategie konkursowe

Ebook - Strategie konkursowe

Opis ebook-a:

Konkursy inwestycyjne to specyficzna forma rywalizacji. Zasady, które w nich obowiązują, wymuszają na inwestorach ciągłą aktywność. Nie oznacza to jednak, że codziennie będziemy musieli spędzać wiele godzin przed komputerem. Aby wygrać konkurs lub „załapać” się przynajmniej na poboczne nagrody, nie wystarczy osiągnąć kilkunastoprocentowej stopy zwrotu, choć taka w realnych warunkach z pewnością byłaby sukcesem. Najlepsi osiągają bowiem wyniki idące w setkach, a nawet tysiącach procent (w zależności, czy „wyścig” rozgrywany jest na rachunkach demonstracyjnych, czy na kontach z realną gotówką). Tego typu konkursy są ograniczone czasowo, z reguły trwają od kilku do kilkunastu tygodni. Dlatego też powinniśmy dobrze zaplanować swoją aktywność w takim wydarzeniu. Musimy mieć stały pogląd na wykresy wtedy, kiedy dzieje się coś ważnego, bo to głównie duża zmienność może spowodować, że zyskamy przewagę nad resztą „peletonu”. Aby nie „przespać” ważnych wydarzeń związanych z rynkiem finansowym, powinniśmy na czas konkursu szczegółowo zapoznać się z kalendarzem makroekonomicznym. Sprytna i przemyślana strategia może przynieść zaskakujące rezultaty. A więc do dzieła!