Carry Trade

Dwie pierwsze części obejrzysz bezpłatnie

Carry trade cz. 1

Podczas pierwszej części cyklu poznasz praktyczne zastosowanie carry trades dla indywidualnych inwestorów. Odkryjesz również co wpływa na stopy procentowe.

Carry trade cz. 2

W drugiej części nauczysz się łączyć analizę fundamentalną z techniczną, dowiesz się jak wykorzystywać miary apetytu na ryzyko do podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych.

Czego możesz się nauczyć?

Podczas szkolenia poznasz czynniki bezpośrednio wpływające na kształtowanie się kursów na rynku walutowym. Dowiesz się jak inwestować w zgodzie z danymi makro. Dowiesz się czym są transakcje Carry Trades i co je determinuje.

Odkryj kompletną strategię inwestycyjną z wykorzystaniem carry trades dla inwestorów indywidualnych! Poznaj sprawdzone metody zarządzania kapitałem oraz kluczowe aspekty analizy międzyrynkowej!

Łukasz Zembik

Ekspert Investment University