Wskaźniki wyprzedzające koniunkturę gospodarki USA

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

AKTUALNOŚĆ · 02.02.2018 · 10:26
Łukasz Zembik
Łukasz Zembik
W jaki sposób patrzeć w przyszłość ?
wskaźniki wyprzedzające koniunkturę  gospodarki USA

Każdy inwestor rzetelnie podchodzący do inwestowania powinien obserwować odczyty wskaźników makroekonomicznych.  Niezależnie, który rynek obserwujesz, czy są to akcje, instrumenty dłużne czy nieregulowany rynek walutowy, zajęcie to powinno znajdować się w Twoim kalendarzu.

Pamiętaj, że rynek walutowy reaguje najmocniej i najszybciej na dane z realnej gospodarki, indeksy giełdowe też nie przechodzą obok nich obojętnie.  Sytuację ekonomiczną opisują nam dziesiątki „figur ekonomicznych”, raportów czy indeksów.  Aby nie zgubić się w całym tym oceanie danych ekonomicznym filtruj dane znajdujące się w kalendarzu makro. Zwracaj uwagę na te najważniejsze, które mogą „ruszyć rynkiem” oraz wyznaczą drogę przyszłym cenom.

Główną niedoskonałością wskaźników makro jest ich odniesienie do danych historycznych – wskaźniki opóźnione (np. PKB). Wartości te opisują wydarzenia, które już miały miejsce, natomiast rynek zdążył to już zawrzeć w cenach niemal w całości. Istnieje możliwość prognozowania przyszłości na podstawie tego rodzaju informacji, rynek jednak oczekuje bezpośredniego odniesienia do tego co przed nami, dlatego też w ostatnim czasie wzrosło znaczenie wskaźników tzw. wyprzedzających.

Mają one za zadanie przewidywanie stanu koniunktury gospodarczej danego kraju lub regionu w nieodległej przyszłości ( od 3 do 6 miesięcy).  Doświadczeni inwestorzy wykorzystują te dane do prognozowania przyszłej wielkości produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej czy PKB.

Do koszyka tego rodzaju danych zaliczyć należy Indeks ISM z amerykańskiej gospodarki. Oddzielny powstaje dla sektora usług oraz przemysłu.  Tworzony jest przez Institute for Supply Management (Instytut Zarządzania Podażą). Przedstawia on zmiany aktywności tego segmentu gospodarki USA. Indeks powstaje na podstawie ankiet. Na pytania odnoszące się do ostatniej zmiany sytuacji w przedsiębiorstwie  odpowiadają menadżerowie logistyki z 300 przedsiębiorstw produkcyjnych bądź usługowych. Indeks ISM co ważne, jest średnią ważoną subindeksów zbudowanych w oparciu o odpowiedzi na pytania o m.in. nowe zamówienia, produkcję czy zatrudnienie. Dlatego tez jest tak istotny. Pamiętaj, że odczyt powyżej 50 pkt interpretuje się jako wzrost aktywności sektora, poniżej tej wartości oznacza pogorszenie sytuacji.  Dla amerykańskiej gospodarki ważniejszy jest odczyt ISM dla usług, wynika to ze struktury PKB w USA – tworzony jest głównie przez usługi (ponad 75%).

Innym  wskaźnikiem zaliczanym do grupy „wyprzedzających” , który interesuje rynek jest Indeks zaufania konsumentów publikowany przez organizację Conference Board.  Odczyt jest podsumowaniem raportu sporządzanego na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych tym razem na próbie 5000 gospodarstw domowych.  Ankiety zawierają pytania dotyczące oceny bieżącej i oczekiwanej sytuacji ekonomicznej.  W tym przypadku nie mamy poziomu granicznego, im wyższy odczyt indeksu tym odpowiedzi uzyskane w badaniu są bardziej optymistyczne. Spoglądajmy na niego w ostatni wtorek miesiąca.

 

Bieżące dane makroekonomiczne są dostępne w serwisie NONSTOP