Popularne formacje cenowe

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

AKTUALNOŚĆ · 12.03.2018 · 15:06
Łukasz Zembik
Łukasz Zembik
Przedstawiamy dziś układy o wysokim prawdopodobieństwie prognostycznym
Popularne formacje cenowe

Analiza techniczna – formacje cenowe

Formacje cenowe posiadają swoją kluczową funkcję w analizie technicznej. Dzięki kształtom, które przybierają, spekulant może zakładać kontynuację, bądź odwrócenie obecnego trendu. Poniżej zostały zaprezentowane najpopularniejsze formacje, których występowanie można zaobserwować praktycznie na wszystkich klasach instrumentów.

Formacje kontynuacji trendu

1. Chorągiewka

Rysunek 1. Formacja chorągiewki

Chorągiewka to popularna formacja zakładająca kontynuację trendu. Objawia się ona sytuacją, w której cena zaczyna się konsolidować, tworząc coraz niższe szczyty i dołki. Kluczowym momentem jest wybicie powyżej górnego ograniczenia trójkąta w trendzie wzrostowym, bądź dolnego, w przypadku trendu spadkowego. Targetem dla formacji jest szerokość trójkąta, odmierzone od jego wierzchołka.

 

2. Flaga

Rysunek 2. Formacja flagi

Flaga pojawia się na danym instrumencie, gdy po silnym impulsie pojawia się korekta, na której można wyznaczyć dwie równoległe linie, skierowane w przeciwnym kierunku niż dominujący trend. W przypadku wybicia z ograniczenia korekty, należy się spodziewać ruchu równego co najmniej impulsowi poprzedzającego powstanie formacji.

 

Formacje odwrócenia trendu

3. Głowa z ramionami, Odwrócona głowa z ramionami

 

Rysunek 3. Formacja RGR i oRGR

Formacja głowa z ramionami, zwana też formacją R-G-R jest to formacja zakładająca odwrócenie tendencji rynkowej, gdy pojawi się ona na wykresie cenowym. Cechami charakterystycznymi dla tej formacji cenowej jest wystąpienie szczytu, po którym następuje wyższy szczyt, a po nim szczyt niższy od drugiego. Linia łącząca oba ramiona nazywa jest linią szyi. To właśnie przebicie tej linii jest uważane za sygnał do otwarcia pozycji krótkiej w przypadku formacji RGR.

Formacja tego typu posiada swój odpowiednik w trendzie spadkowym i nazywany jest on ORGR, co oznacza Odwrócone Ramię Głowa Ramię. Jak sama nazwa wskazuje, jest ona analogicznie odwróconą wersją formacji RGR, a przebicie linii szyi w jej przypadku, sugeruje zajęcie pozycji długiej. Target dla formacji jest wyznaczony, jako równowartość wartości od linii szyi do „głowy”. 

 

4. Podwójny szczyt, Podwójne dno

Rysunek 4. Formacja podwójnego szczytu i podwójnego dna

Podwójne dno jest bardzo zbliżoną formacją do RGR, czy ORGR. Różnica polega na tym, że w przypadku podwójnego dna, występują jedynie dwa szczyty, które są sobie równe. W przypadku wybicia ponad linię, która łączy podstawę tych dwóch wierzchołków, trader może spodziewać się dojścia ceny do poziomu równego od punktów krańcowych formacji do linii „szyi”. Podwójny szczyt jest jej odpowiednikiem w trendzie wzrostowym, który zapowiada odwrócenie tendencji wzrostowej.