Oscylator stochastyczny

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

AKTUALNOŚĆ · 28.09.2017 · 12:21
Łukasz Zembik
Łukasz Zembik
Jednym z popularniejszych oscylatorów jest oscylator stochastyczny. Twórcą jego był George Lane. Powstał w latach 50-tych
Oscylator stochastyczny
Oscylator stochastyczny

Oscylator stochastyczny zbudowany jest z dwóch linii: %K oraz %D. Istotniejsza jest linia %D, która stanowi główne źródło płynących sygnałów transakcyjnych. 

Wykres 8: EUR/USD (H1) oraz oscylator stochastyczny, lipiec 2017

 

Oscylator ten określa relację ostatniej ceny zamknięcia do zakresu wahań cen z danego okresu.

Głównymi składowymi są:

  • Linia %K - szybsza średni ruchoma z trzech ostatnich cen zamknięcia
  • Linia %D – 3-okresowa średnia linii %K
  • Strefa wykupienia (80-100)
  • Strefa wyprzedania (0-20)

Na prezentowanym przykładzie widzimy trzy sygnały, które wygenerował oscylator stochastyczny. W pierwszym przypadku na wykresie ceny oraz wykresie oscylatora nastąpiła dywergencja (czerwona strzałka). Cena pogłębiała spadki, natomiast oscylator zaczął się wznosić. Rozbieżność rozpoczęła się gdy oscylator znajdował się w dolnym obszarze wahań (0-20). Drugi i trzeci sygnał, który został wygenerowany przez opisywane narzędzie płynął z przecięcia linii %D przez linię %K od dołu w strefie wyprzedania. Rekomendujemy wykorzystywanie tego typu sygnałów jedynie do szukania końca korekty na wykresie cenowym, który porusza się w trendzie. 

Wykres 9: USD/JPY (H1) oraz oscylator stochastyczny, lipiec 2017usdjpy stochastic

Wykres USD/JPY w interwale godzinowym to niezaprzeczalny trend spadkowy. W okresie tego krótkoterminowego (3 tygodniowego) trendu, oscylator dwukrotnie znalazł się w strefie wykupienia. W obydwu przypadkach widzimy, że było to miejsce końca korekty na tym instrumencie. W pierwszym przypadku oprócz wejścia oscylatora w strefę wykupienia widzimy, że cena napotkała na opór w postaci poprzedniego dołka (żółta strefa). W drugim przypadku dodatkowo wyrysowała się rozbieżność ceny z oscylatorem.