Jak wykorzystywać poziomy wsparć i oporów

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

AKTUALNOŚĆ · 19.09.2017 · 12:34
Łukasz Zembik
Łukasz Zembik
Poziomy wsparcia i oporu są bardzo powszechnie używane w analizie technicznej, by ustalić kiedy ruch kursu zgodny z trendem lub przeciwny do niego prawdopodobnie rozpocznie się lub zakończy.
Jak wykorzystywać poziomy wsparć i oporów

Poziomy wsparcia i oporu to poziomy kursu o znaczącej istotności, udowodnionej przeszłymi konsolidacjami lub odbiciami kursu. Uznaje się je za poziomy, w których popyt i podaż równoważą się. Przykładem wsparcia lub oporu mogłaby być linia trendu, którą ceny wielokrotnie testują i która ogranicza kurs w długim okresie. O kursach mówimy, że testują dany poziom wsparcia lub oporu. Nieudany test oznaczałby zakończenie próby przełamania poziomu wsparcia lub oporu i powrót do trendu.

Wykres: USD/CAD


Powyższy wykres przedstawia parę walutową USD/CAD w interwale 1-godzinowym. Widzimy, że cena regularnie zmierza w kierunku południowym. Na przestrzeni tych kilku dni wyrysował się kanał spadkowy, w którym porusza się kurs. Otwierając pozycję na podstawie wsparć i oporów płynących z kanału trendowego wskazaliśmy miejsca, które były do tego optymalne. Zaproponowaliśmy również miejsce usytuowania zlecenia obronnego (Stop Loss) dla 1 i 2 hipotetycznej transakcji. Powinny być one ustawione powyżej poprzednich szczytów. 

Wykres: AUD/JPY

AUD/JPY to propozycja regularnego trendu wzrostowego, który tworzył się w czerwcu i lipcu tego roku. Para walutowa wykonywała płytkie, regularne korekty spadkowe, po których następowały impulsy wzrostowe. Dobrym momentem do kupna tego instrumenty było zakończenie drugiej korekty i dojście ceny do dolnego ograniczenia kanału. W takim przypadku optymalnym miejscem na zlecenie SL było miejsce poniżej żółtego obszaru, czyli istotnego wsparcia wyznaczonego przez poprzedni szczyt oraz dołek. Jeśli zmierzymy zasięg tej korekty, okazuje się, ze jest on zbliżony do zasięgu poprzedniego ruchu. 

Wsparcie i opór mogą występować na poziomach przeszłych odpowiednio minimów i maksimów. Czym dłuższy okres czasu, w którym dany poziom cen stanowi opór lub wsparcie, tym większe jego znaczenie. Historyczne maksimum jest zdecydowanie istotniejsze od maksimum godzinnego. Podobnie linia trendu wyznaczona na podstawie kursów z kilku ostatnich dni jest istotniejsza od tej wyznaczonej na podstawie kwotowań z ostatnich godzin.

Przy odwróceniu trendu, siła danego poziomu wsparcia lub oporu zależy od jego istotności w okresie poprzedzającego trendu. Ważny poziom wsparcia z okresu wzrostów może stać się w przyszłości ważnym oporem, gdyby kurs trwale spadł poniżej jego poziomu.

Poniższe dwa wykresy  EUR/USD oraz USD/JPY to przykłady tego, w jaki sposób wykorzystywać horyzontalne obszary wsparć i oporów. Warunek jest jeden – musi panować ewidentny trend. Bez tego na próżno szukać tego rodzaju zagrań. W obu przypadkach rynek po wykonaniu impulsu (wzrostowego lub spadkowego) zawraca. Buduje się korekta, która powraca do poziomu poprzedniego szczytu/dołka. Ten poziom, który był wcześniej oporem staje się wsparciem. Zlecenie Stop Loss powinniśmy stawiać poniżej wcześniejszego istotnego dołka/szczytu w zależności od tego jaki mamy trend. 

Wykres: EUR/USD

Wykres: USD/JPY