Formacje kontynuacji trendu

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

AKTUALNOŚĆ · 12.04.2018 · 10:34
Łukasz Zembik
Łukasz Zembik
Skuteczne formacje kontynuacji trendu
Formacje kontynuacji trendu

Formacje kontynuacji trendu przybierają zazwyczaj kształt trendu horyzontalnego lub korekty znoszącej panującą tendencję. Z reguły układy, które zapowiadają kontynuację wzrostów/spadków trwają zdecydowanie krócej od tych, które są prognostykiem odwrócenia panującej tendencji. Dlatego też można je zaliczyć do formacji średnio i krótkookresowych. Nie zapominajmy, że mogą wystąpić wyjątki nie potwierdzające reguły – tzn., że teoretyczna formacja kontynuacji trendu okaże się mylna i w praktyce odwróci dominująca tendencję.

Pomimo jednak, że formacje nie zawsze dają wiarygodny sygnał, często stanowią dodatkowe wsparcie dla analityków technicznych oraz inwestorów indywidualnych w całym procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Powinniśmy formacje te  stosować jako pewnego rodzaju uzupełnienie i łączyć tę technikę analizy technicznej z innymi znanymi nam metodami.

Opis formacji kontynuacji trendu rozpoczniemy od przedstawienie pierwszej grupy, jakimi są trójkąty.

Trójkąty zwyżkujący:

 • Charakteryzuje się wznoszącą linią dolną oraz płasko biegnąca lub poziomą linią górną
 • Sygnałem kupna jest dynamiczne przebicie górnego ograniczenia formacji
 • Po wybiciu cena zamknięcia powinna znajdować się powyżej górnego ograniczenia trójkąta
 • Często spotykanym zjawiskiem jest powrót ceny do wsparcia (retest)
 • Potencjalnym zasięgiem ceny po wybiciu z formacji jest długość podstawy trójkąta (szerokość formacji)
 • Formacja ta pokazuje, że kupujący są bardziej agresywni niż sprzedający
 • Formacja charakterystyczna dla trendu wzrostowego

 

Wykres 1: schemat tworzenia się formacji trójkąta zwyżkującego

Trójkąty zniżkujący:

 • Charakteryzuje się padającą linią górną oraz płasko biegnąca lub poziomą linią dolna
 • Sygnałem sprzedaży jest dynamiczne przebicie dolnego ograniczenia formacji
 • Po wybiciu cena zamknięcia powinna znajdować się poniżej dolnego ograniczenia trójkąta
 • Często spotykanym zjawiskiem jest powrót ceny do wsparcia (retest)
 • Potencjalnym zasięgiem ceny po wybiciu z formacji jest długość podstawy trójkąta (szerokość formacji)
 • Formacja ta pokazuje, że sprzedający są bardziej agresywni niż kupujący
 • Formacja charakterystyczna dla bessy

Wykres 2: schemat tworzenia się formacji trójkąta zniżkującego

Gdzie ustawiać zlecenie Stop Loss?

W przypadku formacji trójkątów zwyżkujących i zniżkujących nie ma jednego, konkretnego miejsca ustawienia zlecenia Stop Loss. Dla „głowy z ramionami” i „odwróconej głowy z ramionami” teoretycznym miejscem SL jest obszar powyżej/poniżej prawego ramienia. W przypadku omawianych trójkątów powinien to być obszar poniżej górnego ograniczenia (trójkąt zwyżkujący) lub  powyżej dolnego ograniczenia (trójkąt zniżkujący). Dodatkowo powinniśmy uwzględniać lokalne szczyty oraz dołki. To one powinny w dużej mierze stanowić nasz punkt odniesienia. Na dwóch wykresach poniżej pokazuję gdzie teoretycznie powinniśmy ustawić zlecenie obronne (Stop Loss) w przypadku formacji zapowiadającej dalsze wzrosty jak i dalsze spadki.

 

Przykład trójkąt zwyżkującego, WIG20, D1, luty 2017 - luty 2018

Przykład trójkąt zniżkującego, USD/PLN, D1, wrzesień 2017 – styczeń 2018