Formacja 1-2-3

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

AKTUALNOŚĆ · 13.09.2017 · 13:46
Łukasz Zembik
Łukasz Zembik
Formacja nazywana również „wybiciem fali niższego rzędu"
Formacja 1-2-3

Formacja 1-2-3 (nazywana również „wybiciem fali niższego rzędu”) składa się z sekwencji trzech następujących po sobie ekstremów cenowych. W wersji sygnalizującej spadki są to dwa szczyty oddzielone dołkiem, natomiast w wersji prowzrostowej, dwa dołki oddzielone szczytem.  

______________________________________________________________________________________________________________

Wybicie środkowego ekstremum (oznaczanego w obu przy­padkach jako „2”) stanowi sygnał otwarcia pozycji, natomiast zlecenie obronne - w za­leżności od modelu zarządzania ryzykiem inwestora - można ustawiać nad pierwszym (wersja defensywna) lub drugim (wersja agresywna) ekstremum. Formacja ta niesie ze sobą dwie informacje. Po pierwsze, wybijając ekstremum oznaczone dwójką ruch ko­rekcyjny zostaje załamany. Po drugie - wierzchołki oznaczone „1” i „3” sygnalizują wyraźne problemy ceny z pokonaniem danego poziomu rynkowego. Zauważmy, że to punkt „1” jest lokalnie najbardziej skrajny, co potwier­dza hipotezę spadającego momentum ruchu korekcyjnego. Na poniższym schemacie można zaobserwować obie wersje 1-2-3, które zgodnie ze swoją istotą powinno wy­stąpić na istotnym poziomie cenowym (dla celów dydaktycznych oznaczone jako S/R). W wydaniu wzrostowym, formacja ta rysowana jest w postaci sekwencji dwóch dołków oznaczonych jako 1 (niższy) i 3 (wyższy) na wsparciu, przy czym pozycja otwierana bę­dzie po wybiciu w górę szczytu oznaczonego jako 2 (np. wspierając się zleceniem ocze­kującym buy stop). Analogicznie: na spadkowe 1-2-3 składają się dwa szczyty 1 (wyższy) i 3 (niższy) wyrysowane w okolicach oporu, oraz dołek 2, którego wybicie w dół daje sygnał otwarcia krótkiej pozycji (znowu można wspierać się zleceniem sell stop).

______________________________________________________________________________________________________________

Wykres nr 1

______________________________________________________________________________________________________________

Powyższy wykres nr 1  stanowi esencję opisywanego przez nas stylu inwestycyjnego (spełnione kryteria trendu, lokacji oraz sygnału). Nachylone do góry średnie ruchome (SMA100 i SMA200) dają traderowi informację zwrotną, że w obecnej sytuacji gramy tylko długie pozycje. Korekta ruchu wzrostowego zatrzymuje się na ważnym zniesieniu wewnętrznym 38,2 proc. (punkt „1”), po czym następuje delikatny ruch do góry (ustanowiony lokalny szczyt „2”). Kilka świec później, sprze­dający próbują jeszcze raz sprowokować rynek do spadków, jednak cena nie jest już w stanie wybić nowego minimum, ustanawiając wyższy dołek, czyli „3”. W tym momen­cie inwestor powinien już ustawić zlecenie oczekujące buy stop 1 pips nad szczytem „2”, oczekując zanegowania struktury spadkowej i powrotu do wzrostów (minimalny zasięg do nowego maksimum). Jego zlecenie obronne może zostać ustawione pod jednym z dołków. W ramach ćwiczeń polecam również prześledzić wykres nr 2, gdzie mieliśmy do czynienia z równie klasyczną sytuacją, z tą jednak różnicą, że w wydaniu spadkowym. 

______________________________________________________________________________________________________________

Wykres nr 2