Diament - czy znasz ten rodzaj formacji?

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

AKTUALNOŚĆ · 02.10.2017 · 12:14
Łukasz Zembik
Łukasz Zembik
Diamenty występują dość rzadko, ale w wielu wypadkach towarzyszą istotnym punktom zwrotnym.
formacja Diament
formacja Diament

Formacja diamentu ma kształt rombu i wygląda jak dwa połączone trójkąty: rozszerzający się i symetryczny. Skoro wybicie z natury rzeczy musi nastąpić z tej części diamentu, która jest identyczna z formacją trójkąta symetrycznego, to po co w ogóle zwracać uwagę na pierwszą, rozszerzającą się część diamentu? Może lepiej po prostu wynajdywać trójkąty symetryczne, wszystko jedno stanowiące część diamentu, czy też nie? Otóż nie do końca, ponieważ typ formacji daje nam pewne wskazówki dotyczące prawdopodobnego kierunku wybicia.

Trójkąty symetryczne zalicza się do formacji kontynuacji trendu, tymczasem diamenty znacznie częściej powstają w momencie zmiany trendu. W przeszłości, gdy analizy technicznej używano głównie do prognozowania cen akcji, uważano że diamenty najczęściej występują jako formacje wierzchołkowe. W przypadku rynków forex szczyt na jednej parze walutowej odpowiada dołkowi na drugiej, więc diamenty są po prostu formacjami odwrócenia, a niekoniecznie wierzchołkowymi.

Pierwszy wykres pokazuje diament jako formację wierzchołkową na wykresie GBP/USD H4. Pomarańczowe prostokąty pokazują, że ruch po wybiciu z diamentu był porównywalny (trochę mniejszy) od największej amplitudy wewnątrz formacji. Czerwona linia oznacza stop loss umieszczony tuż ponad szczytem ostatniego wahnięcia w górę wewnątrz formacji.

Drugi wykres pokazuje diament, który obejmował około połowy zeszłego roku na wykresie AUD/JPY. Pomarańczowe prostokąty pokazują że zasięg wzrostu po wybiciu był porównywalny z maksymalną amplitudą wahań wewnątrz diamentu. Czerwona linia pokazuje stop loss, który ponownie jak w poprzednim przypadku należało umieścić w miejscu gdzie skończyło się ostatnie wahnięcie przed wybiciem.

Czasami zasięg ruchu po wybiciu z diamentu jest znacznie większy od maksymalnej amplitudy w formacji. Tak było w przypadku USD/PLN. Diament, który powstał tam na przełomie 2016/17 zapoczątkował trwający do tej pory trend spadkowy.

Ostatni wykres pokazuje diament w roli formacji kontynuacji trendu. Jak już wspomniałem, jest to raczej wyjątek niż reguła. Opisana formacja pojawiła się na przełomie czerwca i lipca 2017 w ramach długoterminowego trendu wzrostowego na amerykańskim rynku akcji.