Daytrading - dynamika i konsekwencja

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

AKTUALNOŚĆ · 14.05.2018 · 14:10
Łukasz Zembik
Łukasz Zembik
Na czym polega ten styl inwestycyjny?
Daytrading - dynamika i konsekwencja

Według ogólnej definicji, daytrader to osoba otwierająca i zamykająca wszystkie swoje transak­cje w obrębie jednej sesji (jednego dnia – w przypadku rynku walutowego, gdzie notowania nie mają „sesyjnego” charakteru). Warto podkreślić, że jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez początkujących inwestorów jest założenie, że daytrader to osoba, która handluje codziennie. Profesjonalny daytrader nigdy bowiem nie określa minimal­nej liczby otwieranych pozycji. Inwestuje tylko gdy pojawiają się ku temu odpowiednie warunki, nigdy dla samego faktu otwarcia czy zamknięcia pozycji.

Oczywiście, daytrading to tylko jedno z podejść, które obok wielu zalet ma również swoje wady. Z jednej strony daytrading to styl inwestycyjny, charakteryzujący się dużym bezpieczeństwem (nie zostawiamy pozycji na noc, ani na weekend), ograniczając w ten sposób np. ryzyko wystąpienia niekorzystnej luki cenowej. Kolejną zaletą jest dość duża ilość sygnałów - analizę opieramy głównie na szybko zmieniających się wykresach 5- czy 15-minutowych. Z drugiej strony, procentowe znaczenie kosztów transakcyj­nych w stosunku do dość krótkich stop lossów jest nieporównywalnie większe niż np. w przypadku swingtraderów, którzy otwierają zaledwie kilka pozycji miesięcznie i stawiają szerokie stop lossy. Zakładając średnie 10-pipsowe zlecenie obronne daytradera oraz 50-pipsowe swingtradera widać, że 1 pips spreadu stanowi aż 10 proc. zlecenia obron­nego w pierwszym przypadku i tylko 2 proc. w drugim.

Patrząc jednak kompleksowo, daytrading sprawdza się jako sposób inwestowania w przy­padku płynnego oraz dynamicznego rynku walutowego czy ikontraktów CFD na indeksy czy surowce. W przypadku tak szerokiego wa­chlarza instrumentów, jaki dostarcza rynek OTC, praktycznie bez względu na strefę czasową kilkakrotnie w każdym tygodniu pojawiają się sygnały inwestycyjne o wysokim prawdo­podobieństwie sukcesu. Aby jednak oddzielić je od zalewającego rynki szumu informa­cyjnego, trader potrzebuje odpowiednich narzędzi, które umiejętnie stosowane stanowią o długoterminowej skuteczności inwestycyjnej.