CFTC

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

AKTUALNOŚĆ · 09.03.2018 · 10:44
Łukasz Zembik
Łukasz Zembik
Czym są raporty CFTC i jak je wykorzystywać?
CFTC

Raporty CFTC pochodzą od nazwy agencji –  Commodity Futures Trading Commision. Jest to instytucja w Stanach Zjednoczonych, która została powołana do życia, w celu regulacji rynku instrumentów pochodnych oraz ochrony go przed nadużyciami. Raporty CFTC prezentują pozycjonowanie się uczestników rynku na poszczególnych instrumentach futures – zarówno walutowych, jak również indeksów, czy towarów, bądź surowców.

Raport uwzględnia zarówno długie, jak i krótkie pozycje oraz prezentuje zmianę, która nastąpiła od czasu jego ostatniej publikacji. Raport przygotowywany jest w piątek, natomiast jego publikacja następuje dopiero we wtorek. W związku z powyższym należy pamiętać, że publikowane są one z trzydniowym opóźnieniem. Ogromnym plusem jest jednak to, że raporty CFTC doskonale się nadają do wykorzystania w handlu średnio- i długoterminowym, także tego typu obsunięcie nie powinno wpłynąć niekorzystnie na traderów.

Kształt raportu

Ze względu na szczególną charakterystykę, każdej z grup uczestników rynku, w raporcie CFTC można wydzielić trzy podstawowe grupy:

Traderzy komercyjni
Traderzy nie-komercyjni
Traderzy nie raportujący

Do pierwszej grupy należy wymienić tych, którzy handlują w celach zabezpieczenia ryzyka biznesowego, czy walutowego (jak np. producenci rolni). W drugiej grupie znajdą się Ci spekulanci, którzy decydują się na handel w celach zarobkowych – chcą pomnożyć w ten sposób kapitał. Ta grupa najbardziej interesuje spekulantów detalicznych, ponieważ pokazuje jakie są przewidywania, co do kształtowania się cen w przyszłości, przez kluczowych graczy na rynku futures. Trzecia grupa, to z kolei drobni inwestorzy, nie posiadający obowiązku raportowania, których zaangażowanie jest zbyt małe, by wpływać na ruchy cen.

Wykres 1. Raport CFTC dot. nowozelandzkiego dolara (źródło: http://www.cftc.gov)

Wykorzystanie raportu w praktyce

Raport CFTC przybliżają traderom obraz futures na amerykańskich giełdach, Chicago Mercantile Exchange oraz New York Board Of Trade, które są kluczowymi miejscami obrotu instrumentami pochodnymi. W raporcie uwzględnione jest ponad 70% otwartych pozycji na tych giełdach. Dzięki informacjom o handlu przez największych graczy rynkowych, trader detaliczny może wykorzystać je, jako potwierdzenie panującego sentymentu na rynku. Dobrym przykładem jest para walutowa EURUSD, na której można dostrzec jak rosnące pozycje spekulacyjne netto doskonale współgrały z aprecjacją najpopularniejszej pary w grupie majors.

Wykres 2. Raport CFTC  a zachowanie EURUSD, źródło nonstop.tms.pl