Analiza techniczna - linie trendu, wsparcia i opory

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

AKTUALNOŚĆ · 10.01.2018 · 13:52
Łukasz Zembik
Łukasz Zembik
Analiza techniczna oferuje szereg rozwiązań aktywnym spekulantom giełdowym. Celem wykorzystania tych narzędzi jest ocena, czy dany instrument wykazuje tendencję do wzrostów, czy spadków. Dlatego też kluczowe przy analizie technicznej jest określenie trendu.
Analiza techniczna - linie trendu, wsparcia i opory

Linia trendu

Podstawowym narzędziem służącym do wyznaczenia panującego trendu, jest  linia trendu. Dzięki niej w prosty i przejrzysty sposób można określić tendencje na danym walorze. Linia trendu może być wzrostowa albo spadkowa. W celu wyznaczenia linii trendu wzrostowego, należy wyrysować linię prawoskośną przechodzącą przez co najmniej dwa dołki, następujących po sobie zniżek cenowych. 

Linia trendu wzrostowego

Analogicznie wyznaczana jest linia trendu spadkowego. Różnica polega na tym, że linia przebiega prawoskośnie, przez szczyty następujących po sobie zwyżek cenowych.

Linia trendu spadkowego

Wyznaczenie linii trendu za pomocą dwóch punktów skrajnych jest możliwe w każdej sytuacji, dlatego też by dana linia trendu została określona jako znacząca, powinna zostać przetestowana w co najmniej trzech punktach. 

Linia trendu jest tym istotniejsza, im więcej punktów się z nią styka

 

Łatwo można zaobserwować, że punkty wyznaczone przez linie trendu często są naruszane, po czym ruch zgodny z trendem jest kontynuowany. Dlatego istotną kwestią jest, czy doszło do zamknięcia świecy poniżej linii trendu wzrostowego, bądź powyżej linii trendu spadkowego. Dopuszczalne jest naruszenie linii trendu jedynie przez knoty świec.

Należy mieć również na uwadze, że trendy dzielą się na mikro trendy, a same stanowią część makro trendów. W tym celu warto zidentyfikować, jaki trend został zaobserwowany przez inwestora oraz pod jaki ruch spekulant zamierza się podłączyć.

Trend wzrostowy może być częścią większego trendu spadkowego

 

Wykorzystanie linii trendu

Linia trendu służy do zlokalizowania okazji do zajęcia pozycji zgodnej z panującym trendem. Zbliżenie się ceny do linii trendu stanowi doskonałą szansę dla tradera, dzięki której może wykorzystać dany ruch, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego poziomu zysku do ryzyka.

Linia trendu jest szansą na przyłączenie się do panującego trendu

Kolejnym sposobem na wykorzystanie linii trendu jest jej przełamanie. Jak już zostało wspomniane wcześniej, często dochodzi do nieudanych prób przebicia linii. Im więcej takich prób ma miejsce , tym istotniejsza staje się dana linia. Tym samym, jej przełamanie będzie miało silniejszy wydźwięk na rynku. Zmiana trendu zawsze jest zapoczątkowana przełamaniem linii trendu. W celu uniknięcia przedwczesnego otwarcia pozycji, warto zaczekać na zamknięcie świecy, które stanowi potwierdzenie istotności danego ruchu.

Przełamanie linii trendu jest zwiastunem zmiany trendu

 

Wsparcia i opory

Wsparcia i opory, obok linii trendu,  wyznaczają kluczowe poziomy w analizie trendu. Wsparcie jest poziomem od którego cena „odbijała się” w przeszłości , po czym następował ruch wzrostowy. Opór natomiast jest poziomem, na którym cena natrafiła problemy z przebiciem się i następnie wykonała ruch spadkowy. 

Wsparcia i opory pokazują miejsca zwrotne na wykresie

Poziomy wsparć i oporów są najwyraźniejsze w trendach bocznych

Wsparcie i opór – wykorzystanie w tradingu

Wsparcia i opory mają za zadanie zaprezentować potencjalne miejsca zwrotu na analizowanym instrumencie. Wsparcie stanowi okazję do zajęcia pozycji długiej, ze względu na fakt, że w przeszłości poziom ten stanowił barierę dla ruchu spadkowego. Dodatkowo poziom wsparcia jest bardzo dobrym miejscem do ustawienia zlecenia take profit dla pozycji krótkiej. Opór z kolei stanowi okazję do zawarcia pozycji krótkiej oraz poziom take profit dla pozycji długich. Tak jak w przypadku linii trendu, tak też wsparcia i opory nie stanowią „niezniszczalnych” poziomów, dlatego też należy się liczyć z tym, że są one pokonywane. Wówczas często opór zamienia się we wsparcie i na odwrót.

Poziomy wsparcia i oporu często „zamieniają się” miejscami

Fenomen ten można tłumaczyć faktem, że dopóki dany poziom oporu nie został sforsowany, wielu inwestorów ustawiało tam zlecenia sprzedaży, gdyż chcieli dokonać transakcji po możliwie najwyższych cenach. Po sforsowaniu tego poziomu, dochodzi do aktywacji zleceń stop loss, co napędza rynek nowymi zleceniami kupna i doprowadza do wywindowania kursu. Z kolei przy powrocie ceny do dawnego poziomu oporu, spekulanci pozycjonujący się po długiej stronie rynku, zaczynają aktywować swoje zlecenia kupna, pragnąc zająć pozycje po możliwie najlepszych kursach. Tym samym dawny poziom oporu staje się obecnym poziomem wsparcia.

Łączenie linii trendu z poziomami wsparć oraz oporów

Linie trendu doskonale współgrają z poziomami wsparć i oporów, co pozwala na wykorzystanie tych narzędzi w strategii inwestycyjnej przez tradera. Linia trendu określa panujący trend na rynku, zaś poziom wsparcia, czy oporu pozwala na określenie dokładnego poziomu zajęcia pozycji.

Łączenie linii trendu z poziomami wsparć i oporów, generuje istotne sygnały transakcyjne