Analiza techniczna - formacje świecowe

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

AKTUALNOŚĆ · 26.02.2018 · 12:58
Łukasz Zembik
Łukasz Zembik
Formacje świecowe, są jednymi z najpopularniejszych formacji technicznych, znanych w analizie technicznej. Opierają się one na świecach japońskich, które są jednymi z najstarszych metod analizowania wykresu cenowego.
Analiza techniczna - formacje świecowe

Formacje świecowe, to określony kształt jednej, bądź kilku świec, który jest identyfikowany, jako zwiastun kontynuacji bądź odwrócenia panującego trendu. Poniżej zostały opisane wybrane formacje świecowe.

Formacje kontynuacji trendu

Podstawową kategorią formacji świecowych, są formacje kontynuacji trendu. Formacje te, zakładają kontynuację dotychczasowego trendu, po zrealizowaniu się danego układu cenowego.

1. Formacja Wyrzucenie

Wykres 1. Formacja Wyrzucenie

Formacja wyrzucenie jest przykładem formacji dwuświecowej, która zwiastuje kontynuację trendu spadkowego. Istotą formacji świecowej jest spadkowa świeca z czarnym korpusem, po której następuje świeca wzrostowa. Uwieńczeniem formacji jest zamknięcie drugiej świecy wzrostowej, poniżej połowy korpusu świecy spadkowej, co ma świadczyć o braku wystarczającej siły kupujących, by przerwać trend spadkowy.

2. Trójka hossy

Formacja trójka hossy składa się z pięciu świec. Pierwsza z nich jest silną świecą popytową, o dużym białym korpusie. Kolejne trzy świece są korektą wcześniejszego impulsu. Piąta świeca w układzie, to silna świeca wzrostowa, z zamknięciem powyżej pierwszej świecy. To na co należy zwrócić uwagę, to brak przebicia minimum pierwszej świecy, w trakcie trwania korekty.  

3. Trójka bessy

Formacja trójka bessy stanowi odpowiednik formacji trójki hossy w trendzie spadkowym. Pierwsza świeca, jako silna świeca spadkowa wyraża siłę impulsu spadkowego. Po niej następuje trzyświecowa korekta, która nie przebija maksimum pierwszej świecy. Zamknięcie piątej świecy w formacji, poniżej pierwszej świecy, zwiastuje kontynuację trendu spadkowego. 

Formacje odwrócenia trendu

Kolejną grupą formacji świecowych są formacje odwrócenia trendu. Formacje te, zakładają odwrócenie dotychczasowego trendu, po zrealizowaniu się danego układu cenowego.

1. Formacja Wisielec

Formacja wisielca, to jedna z najpopularniejszych formacji jednoświecowych, zakładająca odwrócenie trendu wzrostowego na spadkowy. Cechy szczególne tej formacji, to niewielki korpus świecy, który obejmuje maksymalnie 20% całej świecy oraz długi dolny cień. Cena zamknięcia świecy znajduje się na maksimum świecy, bądź w jego pobliżu. Kształt tej świecy, pomimo spadkowego korpusu, ze względu na swój długi dolny knot, odbierana jest często pozytywnie. Dlatego też istotą tej formacji jest silny ruch spadkowy, następujący po zidentyfikowaniu świecy.

2. Formacja Młot

Formacja młota, występuje na końcu trendu spadkowego i jest zwiastunem zmiany trendu na wzrostowy. Cechuje ją niewielki wzrostowy korpus oraz długi dolny cień. Tak jak w przypadku formacji wisielca, po wystąpieniu formacji młota musi nastąpić ruch wzrostowy, potwierdzający znaczenie tego układu świecowego.

3. Gwiazda poranna

Gwiazda poranna przewija się w większości publikacji poświęconych formacjom świecowym, ze względu na jej wysoką skuteczność. Jest formacją trzyświecową, zapowiadająca zmianę trendu ze spadkowego na wzrostowy. Pierwsza świeca jest świecą spadkową, nierzadko z długim czarnym korpusem. Kolejna świeca potwierdza trend spadkowy, przez niższe maksimum i minimum od poprzedzającej ją świecy, jednakże posiada od niej mniejszy korpus. Trzecia świeca jest silną świecą wzrostową, której zamknięcie następuje, co najmniej powyżej połowy korpusu, pierwszej świecy spadkowej.

4. Gwiazda wieczorna

 

Odpowiednikiem gwiazdy porannej w trendzie wzrostowym, jest gwiazda wieczorna. Zwiastuje ona zmianę trendu wzrostowego, na trend spadkowy. Jej cechy szczególne są analogiczne do poprzednio omówionej formacji, z tym że zamknięcie trzeciej świecy, następuje co najmniej na wysokości połowy pierwszej świecy wzrostowej.

5. Harami wzrostowe

Harami wzrostowe jest formacją dwuświecową, której pierwsza świeca potwierdza trend spadkowy. Następna świeca jest świecą wzrostową i mieści się w całości, w obrębie pierwszej świecy (tj. między jej maksimum, a minimum). Formacja ta, zakłada zmianę trendu ze spadkowego, na wzrostowy.

6. Harami spadkowe

Harami spadkowe jest odpowiednikiem Harami wzrostowego, w trendzie wzrostowym. Pierwsza świeca jest silną świecą wzrostową, posiadająca otwarcie blisko minimum i zamknięcie blisko maksimum. Kolejna jest świecą spadkową, której maksimum i minimum znajduje się w obrębie wielkości świecy. Formacja ta zwiastuje trend spadkowy.

Otwieranie pozycji w oparciu o sygnały formacji świecowych

Ze względu na fakt, iż formacja świecowa jest w pełni ukształtowana, dopiero po zamknięciu świecy, należy zawsze czekać na zamknięcie ostatniej świecy w zidentyfikowanym układzie. Jednym z podstawowych sposobów otwierania pozycji w oparciu o sygnały formacji świecowych, jest dokonanie transakcji zaraz po ukształtowaniu się formacji, czyli na otwarciu nowej świecy. Jest to najagresywniejsza metoda, ponieważ trader nie czeka na potwierdzenie formacji, tylko dokonuje transakcji natychmiastowo. Kolejnym sposobem jest zaczekanie na wybicie maksimum ostatniej świecy formacji, w przypadku sygnału do zajęcia pozycji długiej, bądź zaczekanie na wybicie minimum ostatniej świecy formacji, w przypadku sygnału do zajęcia pozycji krótkiej. Innym sposobem jest zaczekanie na zamknięcie kolejnej świecy, po ukształtowaniu się formacji. Jeśli kolor korpusu zamkniętej świecy potwierdza kierunek, który inwestor chce obrać, wówczas zgodnie z tą metodą otwierania pozycji, powinien dokonać transakcji. Z kolei w przypadku braku takiego potwierdzenia, rezygnuje z zajęcia pozycji.

Dobór interwału

Dobór interwału, przy stosowaniu formacji świecowych jest zależny od stosowanej strategii spekulacyjnej oraz indywidualnych predyspozycji tradera. Formacje świecowe występują na wszystkich dostępnych instrumentach oraz interwałach. 

Wykres 10. Młot na wykresie H4

Wykres 11. Harami spadkowe na D1

Natomiast warto pamiętać o tym, że im niższy interwał, tym większe prawdopodobieństwo że wydźwięk formacji świecowych, zostanie zaburzony przez „szum” na wykresie. Dlatego też w przypadku wyboru handlu na niskich interwałach warto zaczekać na potwierdzenie formacji, w postaci np. koloru korpusu kolejnej świecy.